Na stronie logowania możesz umieścić widget, który pozwoli użytkownikom uzyskać dostęp do Internetu bez potrzeby autoryzacji przy pomocą maila, numeru telefonu, czy mediów społecznościowych. Po podaniu hasła, użytkownik trafi na następną stronę. Ten widget jest często wykorzystywany jako metoda udostępniania Internetu członkom zespołu, np. recepcji.

Możliwe jest stworzenie dwóch typów kodów:

 • wspólnego hasła dla wszystkich użytkowników,
 • jednorazowych kodów wygasających po upływie określonego czasu.

W tym artykule przeczytasz, jak skonfigurować oba warianty.

 1. W Panelu Social WiFi wybierz miejsce, w którym chcesz skonfigurować kody, i udaj się do zakładki Kody logowania na liście po lewej stronie.
 2. Strona podzielona jest na pół. Po lewej stronie sekcja Hasła wielokrotnego użytku, a po prawej Kody jednorazowe.
  • Hasła wielokrotnego użytku = niezmienne kody, z których można korzystać wiele razy
  • Kody jednorazowe = unikalne kody udostępniające Internet na konkretny okres, które przestają działać po jednym użyciu

  Wybierz, który typ bardziej odpowiada Twoim potrzebom – poniżej znajdziesz instrukcje dla obu z nich.

Hasła wielokrotnego użytku

 1. W sekcji Hasła wielokrotnego użytku naciśnij Dodaj.
 2. W polu Hasło wpisz tekst, który będzie wymagany od użytkowników, by pominęli proces logowania.
  • W polu Typ hasła wybierz z listy Kody pomijania logowania.
  • Jeśli chcesz, by kod zaczął działać od razu, aktywuj go przez zaznaczenie pola Włączone.

 3. Jeśli wszystko się zgadza, naciśnij przycisk Stwórz.

Jeżeli na stronie logowania umieszczony jest widget kodów, Twoi klienci mogą teraz korzystać z dodanego przed chwilą kodu do pomijania procesu logowania.

Kody jednorazowe

 1. W sekcji Kody jednorazowe naciśnij Edytuj.
 2. Ustaw liczbę godzin, przez którą kody będą ważne. Po upływie tego czasu, użytkownik będzie potrzebował kolejnego kodu.
  Naciśnij Zapisz.
 3. Wrócisz do strony Kody logowania page. Naciśnij przycisk Pobierz kody pomijania logowania.

Pamiętaj: jeśli Twoja sieć ma ustawiony czas sesji dłuższy niż czas ważności kodu, użytkownik nie będzie musiał od razu go podawać – nowy kod potrzebny będzie po zakończeniu się bieżącej sesji.

Naciśnięcie przycisku wygeneruje i pobierze na Twój na komputer plik Excel ze 100 unikalnymi kodami.

Ppobranie nowego pliku nie anuluje uprzednio niewykorzystanych kodów. Aby pobrać np. 500 kodów, naciśnij przycisk 5 razy.

Zapisz plik i śledź wykorzystania kodów. Już wykorzystane kody nie będą mogły być ponownie aktywowane, a niewykorzystane dezaktywowane bez ich wykorzystania.

Tags

Comments are closed